Ενδοσκοπική Χειρουργική

 

  1.  Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων
  2.  Ενδοσκοπική τοποθέτηση γαστροστομίας
  3.  Διαστολές οισοφάγου
  4.  Σκληροθεραπεία για κιρσούς οισοφάγου

Video Ενδοσκοπικής
αφαίρεσης ξένων σωμάτων