Κιρσοκήλη

 

 

                            Κιρσοκήλη

 

 

  1. Τί είναι η κιρσοκήλη;

 

Είναι η κιρσοειδής διεύρυνση των φλεβών του σπερματικού τόνου (από τον οποίο αναρτάται ο όρχις). Είναι αρκετά συχνή πάθηση. Απαντάται στο 19-26% των εφήβων και περίπου στο 10% όλων των ανδρών. Εντοπίζεται στο 90% των περιστατικών στην αριστερή πλευρά, αν και μπορεί να εμφανιστεί και στις δύο πλευρές. Συνήθως δεν διαγιγνώσκεται πριν την εφηβεία.

 

  1. Ποιά είναι η αιτία της κιρσοκήλης;

 

Η κιρσοκήλη πιστεύεται ότι σχετίζεται με τη γωνία που σχηματίζεται από τη συνένωση αριστερής σπερματικής και αριστερής νεφρικής φλέβας προκαλώντας αυξημένη πίεση στη φλέβα καθώς και με διαταραχές των βαλβίδων στην ορχική φλέβα. Η κιρσοκήλη είναι πιο συχνή στα ψηλά και αδύνατα αγόρια.

 

  1. Ποιά συμπτώματα εμφανίζει το παιδί;

 

Η κιρσοκήλη είναι γενικά ανώδυνη . Κλασσικά περιγράφεται ένα αίσθημα βάρους στο όσχεο σαν    ‘ σάκος με σκουλήκια ’. Είναι πιο εμφανής όταν το παιδί είναι σε όρθια στάση ή βρίσκεται σε κατάσταση πίεσης . Υπάρχουν 3 βαθμοί κιρσοκήλης :

  • Βαθμός I : ψηλαφάται μόνο όταν το παιδί βρίσκεται υπό πίεση (δοκιμασία valsalva)
  • Βαθμός II: ψηλαφάται σε κατάσταση ηρεμίας , αλλά δεν είναι εμφανής
  • Βαθμός III: εμφανής κατά την εξέταση

Η κιρσοκήλη μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του όρχεος και την παραγωγή σπέρματος , να μειώσει τη γονιμότητα και πιθανώς να μειώσει την παραγωγή ορμονών. Η ακριβής αιτιολογία αυτών των επιπτώσεων δεν είναι πλήρως γνωστή. Πιστεύεται όμως ότι σχετίζονται με την αυξημένη θερμοκρασία λόγω αυξημένης ιαματικής ροής στην περιοχή.

 

  1. Πώς γίνεται η διάγνωση;

 

Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση. Η εξέταση πραγματοποιείται τόσο σε όρθια όσο και σε κατακεκλιμένη θέση. Το όσχεο παρατηρείται για πιθανή διόγκωση και ψηλαφάται τόσο σε κατάσταση ηρεμίας όσο και πίεσης. Όταν διαγιγνώσκεται κιρσοκήλη, θα πρέπει να εκτιμάται το μέγεθος των όρχεων με χρήση του υπερηχογραφήματος. Αν σημειωθεί διαφορά μεγαλύτερη του 20% στο μέγεθος των όρχεων (ο όρχις που βρίσκεται στη πλευρά της κιρσοκήλης είναι μικρότερος) , τότε ενδείκνυται χειρουργική αντιμετώπιση. Ανάλυση σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα) δεν πραγματοποιείται στα παιδιά.

 

  1. Ποιά είναι η θεραπεία

 

Οι έφηβοι με κιρσοκήλη που δεν έχουν πόνο ή σημαντική διαφορά στο μέγεθος των δυο όρχεων δεν χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης. Απαιτείται μόνο παρακολούθηση από παιδοχειρουργό κάθε χρόνο με φυσική εξέταση και υπερηχογράφημα οσχέου.

Από την άλλη πλευρά χειρουργική παρέμβαση συνίσταται επί εμφάνισης άλγους ή μείωσης του μεγέθους του αριστερού όρχεος. Οι διατεταμένες φλέβες απολινώνονται και διατέμνονται. Οι χειρουργικές τεχνικές ποικίλουν και περιλαμβάνουν διαφορετικές προσπελάσεις (λαπαροσκοπική ή ανοιχτή μέθοδος).