Μεκέλειος Απόφυση

Καρέτσος Χρήστος Χειρουργός Παιδων Μεκέλειος Απόφυση
Καρέτσος Χρήστος Χειρουργός Παιδων Μεκέλειος Απόφυση
 1. Τί είναι η μεκέλειος απόφυση;

 

 • Η μεκέλειος είναι μια συγγενής απόφυση του λεπτού εντέρου. Αποτελεί υπόλειμμα μιας φυσιολογικής ανατομικής δομής ( ομφαλομεσεντερικός πόρος ) που υπάρχει σε όλα τα έμβρυα. Αυτή η δομή συνήθως εξαφανίζεται πλήρως πριν τη γέννηση.
 • Η μεκέλειος απόφυση ευρίσκεται περίπου στο 2% του πληθυσμού. Συνήθως όμως δεν προκαλεί συμπτώματα.
 • Στη μεκέλειο απόφυση μπορεί να υπάρχει έκτοπος παγκρεατικός ή γαστρικός ιστός. Η παρουσία μάλιστα του τελευταίου μπορεί να προδιαθέσει στη δημιουργία έλκους και σε επακόλουθη αιμορραγία.

 

 1. Τί συμπτώματα μπορεί να εμφανίσει το παιδί μου;

 

Συμπτώματα εμφανίζονται όταν η μεκέλειος απόφυση αιμορραγεί, φλεγμαίνει ή προκαλεί απόφραξη. Το πιο συχνό σύμπτωμα είναι η ανώδυνη αιμορραγία από το ορθό. Το χρώμα του αίματος μπορεί να είναι ανοιχτό κόκκινο (35%), σκούρο κόκκινο (40%) ή μαύρο σαν πίσσα (7%).

Αν και τα σημεία φλεγμονής και απόφραξης συνήθως εμφανίζονται πριν την εφηβεία, αυτά μπορεί να παρουσιαστούν σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής και να προκαλέσουν κοιλιακό άλγος και δυσφορία.

 

 1. Πώς γίνεται η διάγνωση;

 

Η αιμορραγία από το ορθό χρήζει συστηματικής διερεύνησης. Όταν το παιδί είναι αιμοδυναμικά σταθερό και η αιμορραγία δεν είναι αθρόα , μια σειρά εξετάσεων μπορεί να πραγματοποιηθούν:

 • Αιματολογικές εξετάσεις : διενεργούνται για να καθοριστεί η ύπαρξη αναιμίας ή φλεγμονής. Επίσης μπορεί να σταλεί δείγμα κοπράνων για εξέταση ώστε να διαπιστωθεί αληθής (μακροσκοπική) ή μικροσκοπική αιμορραγία.
 • Απεικονιστικές εξετάσεις :
  • Σπινθηρογράφημα : το σπινθηρογράφημα με τεχνήτιο 99m μπορεί να ανιχνεύσει τη μεκέλειο απόφυση.
  • Ενδοσκόπηση : με την εξέταση αυτή γίνεται εκτίμηση του ανώτερου και κατώτερου πεπτικού συστήματος για την ύπαρξη άλλων πιθανών αιτίων αιμορραγίας.
  • Αξονική τομογραφία : μπορεί να αναδείξει την ύπαρξη φλεγμονής ή απόφραξης.

 

 

 1. Ποιά είναι η θεραπεία;

 

Η μεκέλειο απόφυση που προκαλεί συμπτώματα χρήζει χειρουργικής αφαίρεσης. Η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει είτε με την ανοιχτή μέθοδο είτε λαπαροσκοπικά. Η εμφάνιση επιπλοκών δεν είναι συχνή. Σε ποσοστό 3% μπορεί να παρουσιαστεί λοίμωξη του τραύματος, ενώ ο κίνδυνος ειλεού ανέρχεται στο 3-5%. Η αφαίρεση της μεκελείου απόφυσης δεν έχει επιπτώσεις στη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος ή στη θρέψη του παιδιού.