Ομιλία κ. Χ. Καρέτσος (Α ΜΕΡΟΣ) – 15η Επιστημονική Ημερίδα Ευρωκλινικής Παίδων

Ομιλία κ. Χ. Καρέτσος (B ΜΕΡΟΣ) – 15η Επιστημονική Ημερίδα Ευρωκλινικής Παίδων

 

Ομιλία κ. Χ. Καρέτσος (Γ ΜΕΡΟΣ) – 15η Επιστημονική Ημερίδα Ευρωκλινικής Παίδων

 

Χ. Καρέτσος, Η Παιδοχειρουργική πρακτική στην εποχή του Κορωνοϊού – Webinar Ευρωκλινικής Παίδων

 

Χ. Καρέτσος, Εφαρμογές της ενδοσκόπησης του ανώτερου πεπτικού στην Παιδοχειρουργική πρακτική- Webinar Ευρωκλινικής Παίδων