ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μέσος όρος ηλικίας: 13 έτη
83% : Αγόρια
98%: Δε φορούσαν κράνος
21%: Υπέστησαν τραυματική κάκωση εγκεφάλου
28%: Νοσηλεύθηκαν σε ΜΕΘ
36%: Υπεβλήθησαν σε χειρουργική επέμβαση
Αυξημένη συχνότητα ατυχημάτων σε περιοχές με υψηλής κυκλοφορίας αυτοκινητόδρομους και με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο κίνδυνος ατυχήματος με ποδήλατο είναι αυξημένος σε περιοχές με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και σε περιοχές που διαθέτουν υψηλής κυκλοφορίας αυτοκινητοδρόμους.
Υψηλά ποσοστά τραυματικών κακώσεων εγκεφάλου σχετίζονται με περιορισμένη ή μη χρησιμοποίηση κράνους.
Επιτακτική ανάγκη εκπαίδευσης των παιδιών σε θέματα ασφαλείας και χρήσης κράνους καθώς και για σωστή-ασφαλή λειτουργία των αυτοκινητόδρομων.