Προγεννητική συμβουλευτική

Χειρουργική εξέταση , εκτίμηση και αντιμετώπιση παθήσεων νεογνικής , βρεφικής , παιδικής και εφηβικής ηλικίας

Μικροεπεμβάσεις με χορήγηση τοπικής αναισθησίας

Συρραφή τραύματος

Αφαίρεση ραμμάτων

Εκτίμηση και περιποίηση εγκαύματος

Διάνοιξη αποστημάτων

Λύση βαλανοποσθικών συμφύσεων

Λύση σύμμεισης χειλέων αιδοίου

Καυτηριασμός κοκκιώματος ομφαλού

Διατομή βραχέος χαλινού γλώσσας σε βρέφη