Κρυψορχία

Τί είναι κρυψορχία; Κατά την εμβρυϊκή ζωή , οι όρχεις βρίσκονται μέσα στη κοιλιά. Υπό [...]