Προστατεύοντας τα παιδιά από τις μπαταρίες

Οι παιδοχειρουργοί αντιμετωπίζουν απειλητικούς  για τη ζωή τραυματισμούς που οφείλονται στη κατάποση μπαταριών και επεμβαίνουν [...]