Πυλωρική Στένωση

      Τί είναι πυλωρική στένωση;   Είναι η στένωση του τελευταίου τμήματος του [...]