Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

 

Ευρωκλινική Αθηνών : https://www.euroclinic.gr

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων : https://www.gaps.gr

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Χειρουργών Παίδων : http://www.eupsa.info

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ενδοσκόπων Χειρουργών Παίδων : https://www.espes.eu

Βρετανική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων : https://www.baps.org.uk

Αμερικανική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων : https://apsapedsurg.org

Journal of  Pediatric Surgery : https://www.jpedsurg.org